چگونه ثبت نام کنیم

1- برای ثبت نام ابتدا باید کارگاه و یا دوره مورد نظر خود را انتخاب کنید.

2- سپس از طریق منو کارگاه و یا منو ثبت نام به آن وارد شد.

3- همچنین می توانید از روی خبر مربوط به کارگاه و یا دوره ثبت نام را انجام دهید.

4- فرم ثبت نام را می توانید بعد از ورود به سامانه ثبت نام مشاهده نمایید.